علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

پناهیان شب گذشته در سخنرانی هفتگی "تنها مسیر(راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی)":

آغاز دوری از معنویت بنا نداشتن برای مبارزه با نفس است/ بعضی ها با اینکه برخی دستورات دینی را رعایت می کنند ولی بنای مبارزه بانفس ندارند، اینها مورد عنایت خاص خدا قرار نمی گیرند

حجت الاسلام پناهیان شب گذشته در در سخنرانی هفتگی "تنها مسیر(راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی)" در هیات محبین امیرالمومنین(ع) عنوان کرد:

  • آغاز دوری از معنویت بنا نداشتن برای مبارزه بانفس است/ بعضی ها با اینکه برخی دستورات دینی را رعایت می کنند ولی بنای مبارزه بانفس ندارند، اینها مورد عنایت خاص خدا قرار نمی گیرند.
  • اگر قدم اول رشد، «احساس تنفر» نسبت به بزرگترین دشمن یعنی نفس است، شاید بتوان قدم دوم را عزم و بنای مبارزه با نفس دانست/ باید بنای مبارزه با نفس را داشته باشیم، حالا ممکن است خطایی انجام شود، ولی «بنای مخالفت با نفس» نجات می دهد.

مشروح این خبر متعاقبا منتشر خواهد شد.

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.