علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

مستندات | امام خمینی(ره): کسانی که دین را به صورت قشری به مردم منتقل می‌کنند، شیاطین طریق الی‌الله هستند / اهمیت توجه به باطن احکام

متن

کسانى که دعوت به صورت محض مى‏کنند و مردم را از آداب باطنیّه باز مى‏دارند و گویند شریعت را جز این صورت و قشر معنى و حقیقتى نیست، شیاطین طریق إلى اللّه و خارهاى راه انسانیّتند، و از شرّ آنها باید به خداى تعالى پناه برد که نور فطرت اللّه را که نور معرفت و توحید و ولایت و دیگر معارف است در انسان منطفى[خاموش] مى‏کنند.

منبع

آداب الصلاة، ص154

 برخی موارد استفاده شده

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۸/۲۹
مجید شهشهانی

امام خمینی

مستندات

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.