علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

مستندات |امام خمینی | باید با گسترش تفکر بسیج، طمع دشمن را قطع کرد، و الا هرلحظه باید منتظر حادثه بود

پیام امام به ملت ایران، حدود شش ماه قبل از رحلت:

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۳/۱۳

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.