علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

مناجات:

خدایا قدر امشب را بدان!

شناسنامه:

همه به من میگن امشب شب قدر است پس قدر بدون و از فرصت استفاده کن؛ مبادا حتی یک لحظه اش از دست برود
اما من میخوام بگم : خدا، تو قدر امشب را بدون
خدایا، امشب که من اومدم، تو فرصت را غنیمت بشمار
نذار امشب من از دستت بروم
من همیشه اینطور نیستم که بیام در خانه ات زانو بزنم…

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.