علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

دعای وداع با ماه مبارک رمضان با نوای استاد پناهیان

شناسنامه:

  • تولید: بیان معنوی
  • زمان: ماه مبارک رمضان سال 1389
  • مدت زمان: 00:50:07

شناسنامه:

  • تولید: بیان معنوی
  • زمان: ماه مبارک رمضان سال 1392
  • مدت زمان: 00:59:26

 

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.