علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | ریشۀ مخالفت با اولیاء خدا

شناسنامه

  • مکان: هیئت شهدای گمنام
  • زمان: 93/05/16 - سالروز تخریب زیارتگاه بقیع
  • تعداد: 1 جلسه
  • موضوع سخنرانی: ریشۀ مخالفت با اولیاء خدا

 

 

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.