علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | چرا امام صادق(ع) قیام نکرد؟

شناسنامه

  • مکان: هیئت شهدای گمنام
  • زمان: 93/05/30 - شهادت امام صادق(ع)
  • تعداد: 1 جلسه
  • موضوع سخنرانی: چرا امام صادق(ع) قیام نکرد؟

 

 

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.