علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

حدیث | آدم فاجر هر وقت بخواهد گریه می کند

متن روایت

قَالَ رسول الله(ص): إذا تَمَّ فُجورُ العبدِ، ملَکَ عینَیهِ، فبکى مِنهُما متى شاءَ.

منبع

میزان الحکمه، حدیث1752، کنزالعمال، حدیث847

برخی موارد استفاده شده

«معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز»، هیئت دانشجویان دانشگاه هنر، محرم92، جلسه2

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.