علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | زندگی عرفانی

شناسنامه

 • زمان: 1388/03/05 - ایام فاطمیه
 • مکان: حسینیه امام خمینی(ره) - بیت رهبری
 • تعداد: 1 جلسه
 • موضوع سخنرانی: زندگی عرفانی

معرفی بحث

جامعه ما در سایه نظام ولایی و حاکمیت نور قرآن و عترت، رشد معنوی خودش را بدون وقفه ادامه داده است و هر لحظه این رشد را با نمادها و شاخص های مختلف می‌توان دید. اندازه‌گیری این رشد حکایت از تصاعدی بودن آن دارد. اگر چه این روند رو به رشد است، اما برای رشد معنوی بیشتر، باید برنامه‌ریزی کرد. اقتضائات زندگی معنوی و عرفانی را باید به درستی شناخت و به تبیین آن پرداخت. نعمت معنویت، مسؤولیت هم به دنبال می‌آورد. آثار و نتایج زندگی عرفانی هم ضرورت اهتمام به آن را بیشتر می‌نماید.

فهرست:

 • رشد معنوی در جامعه ولایی

 • روند رو به رشد معنویت در جامعه

 • علل نامحسوس بودن رشد معنوی در جامعه

 • رشد جامعه از نظر حضرت زهرا(س)

 • نمادهایی از رشد معنویت در جامعه

 • ضرورت‌های زندگی عرفانی

 • اقتضاء دین برای نگاه عرفانی

 • نیاز درونی به معنویت

 • نقش معنویت و محبت به خدا در دوری ازفساد

 • ضرورت‌‌های اجتماعی زندگی معنوی

 • تسهیل زندگی با کمک زندگی عرفانی

 • تعریف زندگی عرفانی

 • روضه حضرت زهرا(س)

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.