علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | زکات آبرو

شناسنامه

 • زمان: 1391/02/03 - ایام فاطمیه
 • مکان: حسینیه امام خمینی(ره) - بیت رهبری
 • تعداد: 1 جلسه
 • موضوع سخنرانی: زکات آبرو

معرفی بحث

نیاز به عزت و آبرو یکی از نیازهای روحی انسان در دنیا است. یکی از دارایی‌هایی که خداوند متعال بین بندگانش تقسیم می‌کند نیز عزت و آبرو است. آبرو و عزت از نگاه دین نیز مهم است؛ حتی آبروی گناهکار هم باید حفظ شود و غیبتش حرام است. اگر چه آبرو در دست خدا است ولی کسب آبرو یا از دست دادن آن به برخی از اعمال نیز بستگی دارد. انواع آبرو و روش‌های کسب آن حالت‌های مختلفی را شامل می‌شود. برخی از نیت‌ها برای کسب آبرو نامشروع هستند و برخی از راه‌های کسب آبرو و وجاهت هم می‌توانند نامشروع باشند. تلاش برای اعتبار و آبروی زیاد پیدا کردن نیز با خطراتی مواجه است. کسی که آبرویی را در جامعه ولایی کسب می‌کند، باید این آبرو را برای تقویت نظام ولایی سرمایه‌گذاری کند ولی رودربایستی‌ها و ترس از سرزنش دیگران می‌توانند موانعی جدی برای خرج نکردن آبرو در مواقع لازم محسوب شوند.

فهرست:

 • اهمیت آبرو در دین و جامعه
 • آبرو را باید چگونه به دست آورد؟
 • نیت نامشروع در کسب آبرو
 • خطرات آبرو و اعتبار زیاد
 • تلاش برای کسب آبرو از راه نامشروع
 • آبروهای نامشروع
 • آبرو را کجا باید خرج کرد؟
 • وظایف افراد آبرومند در جامعه ولایی
 • موانع خرج کردن از آبرو
  • رودربایستی
  • ترس از سرزنش دیگران
 • روضه حضرت زهرا(س)

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.