علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | تقدم تثبیت ولایت بر اجرای عدالت

شناسنامه:

 • زمان: فاطمیه 90

 • مکان: بیت رهبری

 • تعداد: 1 جلسه

 • موضوع سخنرانی: تقدم تثبیت ولایت بر اجرای عدالت

معرفی:

هر خوبی‌ای می‌تواند ما را از رسیدن به حقیقت خوبی باز دارد، لذا اصل امتحانات مربوط به سکانی است که سوابق خوبی دارند. انسان‌های مؤمن کسانی هستند که همیشه نگران عاقبت به‌خیر شدن‌شان هستند... یکی از موانعی که انسان را از حقیقت خوب بودن باز می‌دارد «عدالت» است. عدالت مفهوم بسیار زیبا و پرطرفداری هست که بسیاری را به سمت خود جذب می‌کند. استاد در این بحث به این مسأله می‌پردازند که اگر در جایی به زعم عده‌ای عدالت در تعارض با ولایت قرار گرفت کدامیک مقدم بر دیگری است؟!! آیا در واقع تعارضی بین عدالت و ولایت وجود دارد؟ یا عدالت در جایی است که ولایت در آنجا حکمفرما باشد؟ نتیجه عدالت‌زدگی بی‌ولایت چیست؟ و در آخر راه‌حل عبور از امتحانات سخت چیست؟

فهرست تفصیلی:

 • مقدمه؛ به امیرالمؤمنین هم اعتراض می کردند که چرا از تاریخ استفاده می کنی؟
 • قسمت اول: هر خوبی‌ای می تواند ما را از رسیدن به حقیقت خوبی باز دارد
  • ولایت گریزی شیطان با تکیه بر شش هزار سال عبادت موجب رانده شدن او از درگاه خداوند شد
  • اصل امتحانات مربوط به کسانی است که سوابق خوبی دارند
 • قسمت دوم: نگرانی از عاقبت به خیری
  • امیرالمؤمنین(ع) هم نگران عاقبت به‌خیری بود
  • حضرت امام(ره) هم نگران عاقبت به‌خیری خود بودند
  • تصور غیرمذهبی ها از مذهبی ها
  • اثر نگران نبودن از عاقبت به خیری
 • قسمت سوم: عدالت و ولایت
  • عدالت یکی از موانعی که انسان را حقیقت خوب بودن باز می دارد
  • مالک اشتر گاهی بر سرِ رعایت عدالت از علی بن ابیطالب(ع) سؤال می کرد
  • خوارج به خاطر عدالت به امیرالمؤمنین اعتراض می کردند
  • موسی بر سر عدالت به خضر اعتراض کرد
  • معاویه هم مشکلش با علی بن ابیطالب بر سر عدالت بود
  • پاسخ امیرالمؤمنین(ع) به معاویه: اول ولایت بعد عدالت
  • در صلح حدیبیه به بهانه عدالت مقابل پیامبر ایستادند
  • ابن زهیر در تقسیم غنایم، به عدالت پیامبرخدا اعتراض کرد
  • مراقب باشیم شیرینی عدالت ما را بر علیه ولایت نشوراند
  • از «عدالت‌زدگی منهای ولایت» باید فرسنگ ها فاصله بگیریم
  • قرآن‌زدگی خوارج مانند عدالت‌زدگی خوارج
  • نتیجة عدالت‌زدگی بی ولایت در میان خوارج
 • قسمت چهارم: راه حل عبور از امتحانات سخت، مراقبت از ولیجه ها
  • باید مراقب ولیجه‌ها باشیم
  • امتحان ها از نخبگان جامعه سخت‌تر خواهد شد، چون شایستگی‌اش را دارند
  • خدا به بندگان خو ش‌سابقة خودش کمک می کند
  • بزرگ ترین کمک خدا به مردم مردّد مدینه

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.