علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | دو عامل سقوط در فرهنگ سیاسی

شناسنامه:

 • زمان: فاطمیه 89
 • مکان: حسینیه امام خمینی(ره) - بیت رهبری
 • تعداد: 1 جلسه
 • موضوع سخنرانی: دو عامل سقوط در فرهنگ سیاسی

معرفی:

حضرت صدیقة کبری(س) وارد عرصة سیاست و مبارزه شدند و در زمانی که در اوج عصمت و محبوبیت و مقبولیت در جامعه قرار داشتند ذره ای مراعات خویش را نکردند و به میدان آمدند تا حق امیرالمؤمنین(ع) که حق حق خدا و امّت بود را اقامه کنند. ایشان که آنقدر زاهدانه زندگی می کردند زهد را برای خودشان کلاس قرار ندادند و آمدند مسئلة فدک خودشان را علنی در مسجد مطرح کردند و فرمودند باغ فدک من را بدهید که این امر موجب شد در اوج زهد و عصمت به دنیاطلبی متّهم شوند. اما ایشان از اتّهام و از دادن آبرو در راه ولایت هم نترسیدند.

دو عامل سقوط در فرهنگ سیاسی؛ چشم پوشی از کار بَدِ ضربه زننده و شتابان رفتن به سوی سخن باطل است. بعضی ها به سوی سخن باطل تمایل داشته و به سرعت به سمت باطل کشیده می شوند. یکی از دلایل اینکه به سراغ باطل می روند به خاطر بغضی است که در دلشان نسبت به حق دارند. خودِ امیرالمؤمنین(ع) هم می فرماید: می دانید چرا بعد از خلیفة دوم خلافت را به دستِ من ندادند؟ چون می ترسیدند من بیایم و خفه شان کنم و یا می ترسیدند چیزی بهشون نرسد.

یکی دیگر از دلایلی که موجب سرعت گرفتن به سوی باطل می شود این است که همیشه حق و باطل را با هم در می آمیزند و باطل ها را محفوف به حق می کنند. هیچ وقت باطل تنها را که کسی نمی پذیرد، همیشه یک قسمتی از حق را با یک قسمتی از باطل با هم قاطی می کنند و تحویل مردم می دهند.

فهرست تفصیلی:

 • درس گرفتن از تاریخ اهل بیت(ع)
  • بعضی مانع درس گرفتن از اهل بیت می شوند
  • تفسیر معصومین از وقایع تاریخ اهل بیت
 • کلمات حضرت زهرا(س) مبیّن و مفسر قیام او
  • نیاز جامعۀ ما به بخشی از سخنان حضرت بیشتر است
 • عملیات خاص صدیقۀ کبری(س)
  • 1- اثبات حقانیت علی بن ابی طالب
  • 2- مشخص کردن گروه باطل
  • 3- تداوم راه پیامبر اکرم(ص)
 • زندگی زاهدانۀ حضرت زهرا(س)
  • حضرت زهرا در عین زندگی زاهدانه، زهد را کلاس قرار ندادند
  • متهم شدن حضرت زهرا(س) در قضیۀ فدک
 • ماجرای خطبۀ حضرت زهرا(س)
 • بیان ویژگی مردم در بیان حضرت زهرا(س)
  • شتابان رفتن به سوی سخن باطل
  • چشم پوشی از کار بَدِ ضربه زننده
 • عامل روانی پذیرفتن سخن باطل
 • مؤمن به باطل یقین پیدا نمی کند
  • تحلیل غلط از سکوت امیرالمؤمنین(ع)
 • عوامل انس به بحث باطل
  • 1- بغض نسبت به حق
  • 2- درآمیختن حق و باطل با هم
 • یکی از راه های برطرف کردن یک ویژگی غلط
  • 1- اعلام آن است
  • 2- رواج فرهنگ قول سدید
 • بیان ویژگی دوم چشم پوشی نسبت کار بدِ ضربه زننده

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.