علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | تمام زندگی برای کمال انقطاع است

شناسنامه:

 • زمان: فاطمیه 93
 • مکان: قم، حسینیه آیت الله مرعشی نجفی، هیئت ثارالله
 • تعداد: 4 جلسه
 • موضوع سخنرانی: تمام زندگی برای کمال انقطاع است

معرفی بحث:

دین، امری است که از هر زاویه‌ای که بدان نگریسته شود، زیبا است. اما اهل بیت(ع) از چه زاویه‌ای به دین نگاه می‌کنند. یکی از زوایه‌ دیدهایی که اهل بیت(ع) برای ما باز می‌کنند در این عبارت از مناجات شعبانیه نهفته است که می‌فرماید: «الهی هب لی کمال الانقطاع الیک؛ خدایا کمال انقطاع به سوی خودت را به من هدیه کن». رسیدن به این حد از وارستگی و عدم تعلق به دنیا بسیار زیبا است که   بود و نبود عالم برای مؤمن یکسان باشد. حتی زیبایی و نهایت اخلاص هم به رسیدن به کمال انقطاع به سوی خدا بستگی دارد. فلسفه زندگی و بندگی هم چیزی جز رسیدن به کمال انقطاع به سوی خدا نیست. همه نعمت‌هایی که به انسان داده می‌شود؛ به حرمت کمال انقطاع، از انسان گرفته می‌شود مگر نعمت‌هایی که خودشان در مسیر انقطاع الی الله قرار گرفته باشند؛ مانند محبت اهل بیت(ع).

فهرست:

 

جلسه1: اهمیت و ابعاد کمال انقطاع به سوی خدا

 • زیبایی‌های دین از زوایای مختلف

 • اهمیت زاویه دید

 • ابلیس و ارائه زاویه دید غلط

 • ضرورت اصلاح زاویه دید

 • کمال انقطاع؛ یک زاویه دید عالی به دین

 • ابعاد کمال انقطاع به سوی خدا

 • کمال انقطاع؛ فلسفه تمام بلاها

 • کمال انقطاع؛ فلسفه تمام زندگی و بندگی

 • سختی‌ها؛ مقدمه‌ای برای کمال انقطاع

 • ارتباط کمال انقطاع با ایام فاطمیه(س)

 • روضه حضرت زهرا(س)

جلسه2: کمال انقطاع؛ زاویه دیدی درست در تحلیل زندگی

 • بررسی آثار زاویه دید بر عملکردها

  • از زاویه درست ببینی، مشغول امور مهم می‌شوی

  • دیدن منعم در نعمت؛ لازمه شکر نعمت

  • در زاویه دید غرب، چه چیزهایی از دست رفته است؟

  • اصلاح زاویه دید در امور مختلف

  • قدرت و تداوم در نگاه درست به مسایل

  • قدرت تغییر نگاه داشته باشیم

  • خطر اطلاعات درست ولی زاویه‌دیدهای غلط

  • جملات حضرت زهرا(س) در مورد زاویه دید اشتباه مردم

 • تحلیل و زاویه دید حضرت علی(ع) از کل زندگی

 • کمال انقطاع؛ زاویه دیدی درست در تحلیل زندگی

 • مسیر زندگی انسان؛ بریدن به سوی خدا

 • بررسی معنای کمال انقطاع

  • اتصال، مقدمه انقطاع است

  • پیوندهایی برای بریده شدن

  • حب اولیاء خدا؛ پیوندی که نیاز به بریدن ندارد

  • دنیا؛ محل اتصال به چیزهایی که باید از آنها برید

 • روضه حضرت زهرا(س)

جلسه3: انقطاع؛ تفسیر کل زندگی و کل بندگی

 • نگاه اسلام به یک حقیقت ولی از زوایای مختلف

 • نیاز روحی انسان به تغییر و تنوع در مسایل معنوی

  • مجالس وعظ و ذکر؛ یکی از موارد تغییر روحیه

  • درک لحظه‌های خوب در مجالس ذکر

 • کمال انقطاع؛ نگاهی به کل زندگی و بندگی

 • کمال انقطاع؛ زاویه دیدی برای همه مردم و در تمام سطوح

 • تفسیر زندگی؛ تلاش توأم با زجر برای رسیدن به ملاقات خدا

 • برای کمال انقطاع، همه چیز را خواهند گرفت

 • ضرورت مبارزه با نفس و بریدن از لذت‌ها

 • جملات حضرت علی(ع) در مورد حقیقت دنیا

 • از چه چیزهایی باید ببریم؟

 • آشنایی بیشتر با اصل انقطاع

 • بندگی؛ راهی برای بهره‌برداری بهتر از زندگی

 • آخرت؛ جایزه‌ای برای زندگی خوب

 • روایاتی در مورد انقطاع از دنیا

 • روضه حضرت زهرا(س)

جلسه4: آثار انقطاع و راه‌هایی برای انقطاع

 • پدیده‌ها از زوایای مختلف قابل تحلیل‌اند

 • اسیر یک نگاه خاص نباشیم

 • بررسی رنج از چند زاویه مختلف

  • خلق موجودی کامل شونده

  • شرایط و ویژگی‌های موجود کامل شونده

  • علاقه موجود کامل‌شونده به موارد سطحی و عمیق

  • رنج؛ بریدن از علاقه‌های سطحی

  • تولید ارزش افزوده

  • انسانیت؛ رنج کسیدن برای کامل شدن

 • ضرورت تعلیم مبارزه با هوای نفس

 • تئوریزه شدن هوای نفس در فرهنگ غرب

  • بردگی و رنج انسان در غرب

  • تمدن غربی، تمدنی بر پایه دلم می‌خواهد

 • دنیا، جایی برای انقطاع

 • خطبه پیامبر اکرم(ص) در مورد پذیرش حقایق عالم

 • آثار انقطاع

 • راه‌هایی برای خوب انقطاع پیدا کردن

  • باید خودمان از رنج بزرگتر شویم

  • توکل به خدا برای انقطاع

  • عشق به اهل بیت(ع) برای انقطاع

 •  روضه حضرت زهرا(س) و اشاره به روضه اسیری اهل بیت(ع)

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.