علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | رؤیت عظمت ربوبی در اوامر تکوینی

 • زمان: 93/02/24 (ایام اعتکاف)
 • مکان: دانشگاه تربیت مدرس
 • تعداد: 1 جلسه
 • موضوع سخنرانی: رؤیت عظمت ربوبی در اوامر تکوینی

معرفی بحث:

جبر و اختیار از دغدغه‌های قدیمی انسان در حوزه فکر و اندیشه است که البته بر عمل او نیز تأثیرگذار است. مقدرات، بخش‌هایی از زندگی انسان است که خودش نقشی در آن ندارد و جبری است. در حیطه مقدرات این سؤال اساسی مطرح است که «تعیین‌کننده‌ترین عامل در تعیین مقدرات بشر و جامعه چیست؟». اگر چه انسان آزادی‌هایی دارد ولی آزادِ آزاد هم نیست. تعیین مقدرات زندگی انسان با قوانینی صورت می‌گیرد. مواردی مانند دعا، نیت خوب داشتن، انجام کارهای نیک و ..... از مواردی هستند که بر تعیین مقدرات بشر تأثیرگذار هستند ولی هیچ یک به اندازه «امتحان» بر تعیین مقدرات نقش ندارند. در این میان شایسته است که مشاهده عظمت الهی با توجه به تقدیراتی که برای بشر رقم زده است، بیشترین تأثیر را بر خاشع و خاضع شدن انسان داشته باشد و اوامر تکوینی خدا، قبل از اوامر تشریعی خدا باعث فروتنی ما شود.

فهرست:

 • معنای مقدرات

 • هدف خدا در تعیین مقدرات انسان

 • توجه به اوامر تکوینی خدا

 • حکومت خدا از طریق اوامر تکوینی است

 • خضوع در برابر اوامر تکوینی خدا

 • ضرورت درک عظمت ربوبی

 • مقدرات الهی بر چه اساسی تعیین می‌شوند؟

 • عوامل تأثیرگذار بر مقدرات الهی

  • 1-دعا

  • 2-کار خوب

  • 3-نیت خوب

  • 4-امتحان

 • امتحان، مؤثرترین عامل در تعیین مقدرات بشر

 • روضه امام حسین(ع) و روضه حضرت زینب(س)

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.