علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | مهمترین امتحان در عصر امام کاظم(ع)

 • زمان: 93/03/03 - شهادت امام کاظم(ع)
 • مکان: مهدیه تهران
 • تعداد: 1 جلسه
 • موضوع سخنرانی: مهمترین امتحان در عصر امام کاظم(ع)

معرفی بحث:

غربت امام موسی کاظم(ع)، غربتی ویژه است که با توجه به شرایط تاریخی عصر ایشان، بسیار عجیب و غیرعادی است. پذیرش غربت امام کاظم(ع) ساده نیست و رنج بسیاری را بر ایشان و شیعیان تحمیل کرده است. چرا که با وجود موالیان پر تعداد آزاد شده به دست امام سجاد(ع) و شاگردان تربیت شده در محضر امام صادق(ع)، وجود این همه غربت برای امام کاظم(ع) امری عجیب است. شرایط خاص دوران امام کاظم(ع)، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که مهمترین امتحان آن دوران چه بوده است؟ در این جلسه دو امتحان اصلی مورد بررسی قرار گرفته است: 1- امتحان شدن با حکومتی که ادعای محبت اهل بیت(ع) را داشت. 2- امتحان جامعه دینی با عالمان سوء.

فهرست:

 • رنج ویژه امام موسی بن جعفر(ع)

 • غربت امام کاظم(ع) در عین برخورداری از پایگاه قوی اجتماعی

 • نگاهی گذرا به برخی از رنج‌های امام کاظم(ع)

 • امتحان خاص در هر زمان خاص

 • دو امتحان اصلی در زمان امام موسی بن جعفر(ع)

  • 1-امتحان با حکومتی که ادعای محبت اهل بیت داشت

  • 2- امتحان جامعه دینی با عالمان سوء

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.