علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | جبرهای نامرئی

شناسنامه:

 • زمان: فاطمیه اول ـ سال 85
 • مکان: قم ـ هیئت محبین اهلبیت(ع)
 • تعداد: 3 جلسه
 • موضوع سخنرانی: جبرهای نامرئی

معرفی بحث:

برده داری در قدیم الایام کاملاً آشکار بود و پادشاهانی که انسانها را به بند می‌کشیدند مشخص بودند، اما در زمان ما نظام‌ها و ساختارهایی وجود دارند که با ترفندهای گوناگون که در ظاهری خوش‌رنگ و لعاب پنهان شده است، انسانها را به بند کشیده‌اند و این برده‌گی به مراتب مخرب‌تر از بردگی‌های قدیم بود.

این جبرهای مرئی و نامرئی کدامند؟ ریشه‌ها و بنیادهای آن چیست؟ نظام غرب چه نقشی در این بین دارد؟ و راههای مقابله با آن کدامند؟ آیا تفاوت جامعۀ مهدوی با جوامع غربی، فقط در هدف است، یا به روش نیز برمی‌گردد؟

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: جبرهای مرئی و نامرئی

 • جبرهای مرئی و نامرئی
 • تفاوت هدفهای جوامع
 • تفاوت روش جامعه ما با دیگر جوامع
 • روش اجبارهای نامرئی و مرئی
 • زورهای نامرئی
 • تبلیغات؛ راه برده کشی
 • هدف و روش در نظام غربی
 • اهمیت روش در نظام غربی
 • فرق علی و غاصبین در روش
 • مبارزه فاطمه با روش غیر علوی
 • روش علوی
 • فرق کربلا و فاطمیه
 • علی(ع) زور نمی‌گوید

جلسه 2: نظام غربی و اسارت انسانیت

 • مضرات روشنفکری ضد دینی
 • آزادی غربی
 • در بین هر سخن باطلی، حقی هم هست
 • جلوه باطل آزادی در غرب
 • جبرهای نامرئی؛ در بند کشیدن روح
 • نظام غربی پرورش دهنده حیوان
 • پایه‌های جبرهای نامرئی
  • 1. ترس
  • 2. شهوت
 • حکومت مهدوی؛ حکومت آزادی

جلسه 3: فاطمیه در مقابل تعدی گری و ظلم

 • فاطمیه در مقابل تعدی‌گری
 • ظلم نکردن یعنی چه؟
 • رسیدن به هدف، با هر وسیله‌ای!!
 • جبرهای نامرئی در صدر اسلام
 • هدف مقدس با روش ظالمانه
 • نظام حقوقی، اقتصادی و فرهنگی غرب
 • فاطمیه تقابل دو روش
 • معنای حقیقی ظلم پذیری
 • مضرات تشویق و تنبیه فوری

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.