علیرضا پناهیان

۱

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

صوت | امام دل

شناسنامه:

 • زمان: فاطمیه سال 81
 • مکان: قم ـ هیئت محبین اهلبیت(ع)
 • تعداد: 5 جلسه
 • موضوع سخنرانی: امام دل

معرفی بحث:

«این بحث، جزء بحث های پرطرفدار و پرتأثیر بوده است»

اگر گوهر مرکزی دین محبّت است، و اگر دین مال انسان است، پس انسان هم هر چه دارد، اصلش برمی گردد به محبّت. و جای محبّت در «دل» است. لذا اگر کسی بخواهد از اصل دارایی اش پاسداری کند، باید از «دل»ش پاسداری کند...

وقتی که «دین چیزی جز محبت نیست» پس فلسفۀ دستورات دینی هم چیزی جز پاسدارای از محبّت نیست...

ظرفیت بزرگ دل تو، تنها ابزار بهره برداری از نعمات بی کران میلیاردها سال زندگی در آن دنیاست. این ظرفیت را اینجا باید پیدا کنی... مقرّرات مربوط به پرورش دل و پاسداری از آن چیست؟

بدون امام، دل تنظیم نمی شود... بدون امام، دل تحرّک و فعّالیت پیدا نمی کند، همیشه در انفعال می ماند...

دل، برای ایجاد هماهنگی بین ابعاد متضادّ خودش، نیاز به یک امام و مربّی دارد ... امامِ دل چه ویژگی ها و کارکردهایی دارد؟...

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: جایگاه دل

 • تعریف صحیح مفاهیم انسانی
  • تعریف منافقانه مفاهیم انسانی در جهان امروز
  • تعریف دین از مفاهیم انسانی و ملاک آن
 • تعریف محبت و دل شناسی کار کیست؟
  • رابطة احکام دین و حراست از دل
 • برای حراست از دل چه چیزهایی باید بدانیم؟
  • 1) راههای تأثیرگذاری بر دل
  • 2) راههای شناسایی وضعیت دل
  • 3) ارزش دل
  • نتیجه حراست از دل: آبادی دنیا و آخرت
 • بی دینی یعنی قصاوت قلب داشتن

جلسه 2: حراست از دل

 • دین و دل (مرور مباحث گذشته)
 • مناجات، ثمرة ارزش قائل شدن برای دل
  • ارزش دل بیشتر است یا عمل؟ (توجیه شیطان برای مناجات نکردن با خدا)
  • دل، سرمایة ما در خانة خداوند
 • چه کنیم تا قدر «دل» خود را بدانیم؟
  • قدم اول: افزایش مناجات با خدا
  • قدم دیگر: حراست از دل (دلت را هر جایی نکن)
 • آگاهی های لازم برای حراست از دل
 • اقدام های عملی برای حراست از دل
 • وابستگی دل به نگاه خداوند و اولیاء خداوند

جلسه 3: آباد کردن دل (آداب دل دادگی)

 • جایگاه محبت و ارزش دل (مرور مباحث گذشته)
  • رابطة انسانیت، دین و محبت
  • ارزش دل و لزوم حراست از آن
 • چرا باید دل را آباد کنیم؟
  • آشنایی با آداب دل
  • آداب درونی (فردی)
 • آداب بیرونی (اجتماعی)
 • آگاهی های لازم جهت آباد کردن دل
 • فراهم کردن محیط
 • نقش «مربّی» در آبادی دل
 • امام دل: چرا باید دل را به امام سپرد؟
 • مناجات با امام دل

جلسه 4: خصوصیات امام دل (امام دل جمع بین اضداد)

 • معرفی موضوع و اهداف بحث
 • مرور مباحث جلسات قبل
 • دل، امام می خواهد
 • کار امام دل با دل
 • خصوصیات امام دل (3 ویژگی)
  • 1) ناز و قهر توأمان
  • 2) رزق دادن و گرفتن توأمان
  • 3) امر و نهی (تکلیف)
 • لزوم توجه دادن مردم به امام دل
 • مناجات با امام دل

جلسه 5: کارکرد معنوی امام دل

 • مرور جلسات قبل
 • یکدِله با امام دل
 • فوائد و کارکرد معنوی امام دل
  • امام قدرت معنوی می دهد
  • امام، خوب شدن را ساده می کند
  • امام، فرصت عاشقی را فراهم می کند
  • برای عاشقی باید دنیا را به بازی گرفت
  • امام دل، بازی گردان این بازی

نظرات (۱)

۲۲ فروردين ۹۳ ، ۱۲:۲۶ یه علاقه مند
خدا خیرتون بده !!!!!

عجب مبحث زیبایی بود !!

 ممنون .

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.