علیرضا پناهیان

۰

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.

ویژگی های کوفیان در بیان حضرت زینب(س)/پیامک خبری

آیا گریۀ بر امام حسین(ع) هم مانند نماز قابل تقبیح است؟

فرازهای کوتاهی از سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در هیئت شهدای گمنام با موضوع: "ویژگی های کوفیان در بیان حضرت زینب(س)":

  • امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) نه تنها از گریۀ اهل کوفه بر امام حسین(ع) تقدیر نکردند، بلکه به شدت آن گریه کنان را تقبیح هم کردند، چون کسی که شریک ظلم باشد گریه اش بر مظلوم ارزش ندارد. گریه  کن امام حسین(ع) نباید کوفی مسلک باشد.
  • وقتی شعار «ما اهل کوفه نیستیم» سرمی  دهیم، باید اوصاف زشت اهل کوفه را بدانیم و مدام از آنها فاصله بگیریم. صفات زشت کوفیان فقط «بی وفایی» نبوده. حضرت زینب(س) برخی دیگر از صفات کوفیان را چنین بیان فرمودند: لاف زن و اهل ادعا-مغرور و اهل عُجب-اهل بغض و کینه های بیجا -اهل دروغ  گویی.

گزیده این سخنرانی را از اینجا مشاهده نمایید.

سایت جدید بیان معنوی راه اندازی شد برای مشاهده کلیک کنید.